KESKKONNAPOLIITIKA

ETTEVÕTTE SKÖTBORDSPECIALISTEN EESMÄRGID ON:
· Järgida keskkonnaalaseid õigusakte
· Analüüsida kõiki ettevõtte protsesse keskkonna seisukohalt
· Valida materjale ja komponente, mis vastavad klientide pikaajalistele eesmärkidele, võttes arvesse keskkonda, funktsiooni ja majandust
· Pidevalt arendada oma tooteid ja püüda leida materjale ja komponente, mis on keskkonna seisukohast paremad
· Teha kõrge kvaliteedi ja pika eluaega tooteid, et säästa ressursse
· Teha koostööd alltöövõtjatega, kes hoolivad keskkonnast

© Copyright 2020 - Skötbordspecialisten AB, Sweden